O e-learningu
 Zalety i zastosowanie
Korzyści
 Dla pracowników, pracodawców...
Platforma LMS
 Czym jest platforma e-learningowa
Opis platformy
 Specyfikacja
Kursy e-learningowe
 Kursy na zamówienieOpis platformy e-learningowej
Proponowanym rozwiązaniem dla firmy jest indywidualnie dostosowywana platforma e-learningowa Moodle. Jedno z najbardziej zaawansowanych funkcjonalnie rozwiązań dostępnych obecnie na rynku. Charakteryzuje się jednocześnie łatwością obsługi przez administratorów, trenerów, jak również od strony kursanta. Dzięki zastosowanej technologii, platforma ma praktycznie nieograniczoną skalowalność. Jej wdrożenie daje gwarancję elastyczności w prowadzeniu szkoleń dla kilkuset użytkowników. Platforma Moodle posiada modułową budowę, która pozwala na łatwą rozbudowę o nowe dedykowane elementy.

Możliwości platformy LMS Moodle:

Struktura ogólna

Wspiera konstruktywną, społeczną edukację. Może być wykorzystana dla zajęć prowadzonych w pełni online oraz jako uzupełnienie kursów tradycyjnymi metodami. Posiada przenośny, nieskomplikowany interfejs dla przeglądarek internetowych. Lista kursów obejmuje wszystkie programy znajdujące się na serwerze, a także ich dostępność dla gości. Położono nacisk na silną ochronę całości. Wszystkie formy są sprawdzane, dane poddawane są walidacji, cookies są zakodowane, itd. Wprowadzono przyjazny edytor tekstów dla wszystkich obszarów tekstowych.

Moduł Zadań

Zadania mogą być określane wraz z terminem oddawania prac oraz maksymalną oceną. Słuchacze przesyłają swoje rozwiązania (w dowolnym formacie) na serwer. Data każdego przesłania jest rejestrowana. Istnieje możliwość przesyłania prac z opóźnieniem, jednak wielkość spóźnienia jest wyraźnie przedstawiana prowadzącemu. Dla każdego zadania cała grupa może zostać oceniona (ocena i komentarz) na jednej stronie, jednego forum. Informacje zwrotne od prowadzącego są dodawane do każdego zadania, a powiadomienia są wysyłane pocztą elektroniczną. Prowadzący może zezwolić na powtórne przesyłanie prac, już po wystawieniu oceny (do powtórnej oceny).

Moduł Wyboru

Może być wykorzystywany do prowadzenia głosowań lub do gromadzenia informacji na wybrany temat od każdego studenta. Prowadzący otrzymuje intuicyjną tabelę, pokazującą jakiego wyboru dokonał każdy ze studentów. Opcjonalnie można zaprezentować studentom aktualny wykres wyników głosowania.

Moduł Forum

Dostępne są różne typy forów: dla-nauczycieli, nowości, otwarte dla wszystkich, etc. Do każdego postu dołączane jest zdjęcie autora. Dyskusje mogą być oglądane w sposób zagnieżdżony, płaski, wątkami albo w kolejności od najnowszych do najstarszych. Użytkownicy mogą zapisywać się na forach tak, aby kopia każdego posta była przesyłana do nich pocztą elektroniczną. Prowadzący może zablokować możliwość odpowiadania na posty, np. w celu utworzenia forum tylko z wiadomościami. Wątki dyskusji mogą być łatwo przenoszone między forami.

Moduł Dziennik

Dzienniki służą prywatnej korespondencji pomiędzy prowadzącym a studentem. Każdy wpis do dziennika może być kierowany otwartym pytaniem. Dla danego dziennika cała grupa uczniów może zostać oceniona na jednej stronie, jednego forum. Informacje zwrotne od prowadzącego są załączane do wpisów w dzienniku, a pocztą e-mail dostarczane powiadomienia.

Moduł Quizów

Prowadzący może stworzyć bazę pytań, aby móc ich używać wielokrotnie. Pytania mogą być przechowywane w kategoriach, aby ułatwić do nich dostęp. Kategorie mogą zostać "Opublikowane", dzięki temu staną się dostępne na każdym kursie tego serwisu. Testy są automatycznie oceniane oraz mogą też zostać ocenione ponownie, jeśli pytania zostaną zmienione. Można im przypisać okna czasowe, poza którymi nie będą dostępne. Zgodnie z wyborem prowadzącego, do quizów można podchodzić wielokrotnie. Pytania i odpowiedzi do quizów mogą być wymieszane, aby ograniczyć możliwość oszukiwania. Do pytań można załączać grafiki i kod HTML. Można je importować z zewnętrznych plików tekstowych. Możliwość edytowania pytań: wielokrotnego wyboru, otwartych, typu prawda-fałsz lub przyporządkuj odpowiedź.

Moduł Zasobów

Umożliwia wyświetlanie treści elektronicznych w formatach tekstowych, audio i wizualnych. Pliki mogą być przesyłane i zarządzane na serwerze lub tworzone w formatach sieciowych (tekst, HTML). Można zamieszczać odnośniki do zewnętrznych stron WWW, które mogą być dołączane do interfejsu kursu. Dodatkowo można konfigurować zewnętrzne aplikacje sieciowe.

Moduł Ankiet

Posiada wbudowane ankiety - COLLES, ATTLS, z możliwością generowania raportów z graficzną prezentacją danych. Informacje zapisywane są jako arkusz Excel albo plik tekstowy CVS. Interfejs ankiet zapobiega wysyłaniu częściowo uzupełnionych ankiet.

Zarządzanie serwisem

Dostępne z pozycji administratora, który może modyfikować serwis, dostosowując go do lokalnych potrzeb. Platforma Moodle umożliwia instalowanie dodatkowych modułów. Posiada także dwadzieścia osiem pakietów językowych, które mogą być zmieniane poprzez wbudowany, sieciowy edytor.

Zarządzanie użytkownikami

Celem jest ograniczenie potrzeby interwencji administratora do minimum, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa. Standardowa metoda z wykorzystaniem poczty elektronicznej: studenci sami tworzą swoje konta. Każda osoba może posiadać tylko jedno konto. W ramach zapewniania bezpieczeństwa prowadzący mogą tworzyć "Klucze dostępu do kursu", aby nie dopuszczać do kursu osób z zewnątrz. Klucz może być przekazywany osobiście lub poprzez pocztę elektroniczną. Prowadzący mogą samodzielnie usuwać uczestników z kursu. W przeciwnym wypadku studenci są automatycznie wypisywani z kursów po określonym czasie braku aktywności (definiowanym przez administratora). Kursanci są zachęcani do tworzenia profili sieciowych, zawierających fotografię i opis. Każdy użytkownik może określić swoją strefę czasową, a każda data podana w Moodle jest tłumaczona na tę strefę (np. daty postów, terminy oddawania prac).

Zarządzanie kursami

Prowadzący ma pełną kontrolę nad wszystkimi ustawieniami kursu. Wybór formatu kursu: tygodniowy, tematyczny lub skoncentrowany na dyskusjach - format towarzyski. Elastyczny zbiór składowych kursów: fora, dzienniki, quizy, zasoby, wybory, ankiety, zadania. Na głównej stronie kursu wyświetlane są zmiany, które zaszły od ostatniego logowania. W miejscach, gdzie wprowadzany jest tekst (zasoby, posty na forum, wpisy do dzienników, itd.) można go dowolnie edytować za pomocą wbudowanego edytora. Wszystkie oceny na forach, w dziennikach i quizach oraz za zadania mogą być zebrane na jednym ekranie oraz zapisane w jednym arkuszu. Raporty aktywności każdego studenta są dostępne na jednej stronie razem z wykresami, szczegółami na temat każdego z modułów, a także z historią działań, obejmującą posty, wpisy do dzienników, itd. Integracja z pocztą elektroniczną - kopie postów na forach, informacje zwrotne od prowadzących są przesyłane pocztą w formacie HTML, jak również jako czysty tekst.
eAkademia © 2008 Realizacja: Agencja interaktywna NetArch/Blokdesign
Polecamy: