O e-learningu
 Zalety i zastosowanie
Korzyści
 Dla pracowników, pracodawców...
Platforma LMS
 Czym jest platforma e-learningowa
Opis platformy
 Specyfikacja
Kursy e-learningowe
 Kursy na zamówienieKursy e-learningowe
Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, realizujemy kursy e-learningowe na zamówienie Klienta.

Tworzone przez nas kursy e-learningowe opierają się na lekcjach, które w pełni wykorzystują możliwości platformy LMS. Gwarantujemy dostępność wszystkich form elektronicznych materiałów dydaktycznych:

dokumentów tekstowych i liczbowych w popularnych formatach
dokumentów multimedialnych – prezentacje, animacje, filmy Flash'owe
zbiorów audio i wideo – skompresowane lub media strumieniowe
aplikacji interaktywnych i symulatorów

Szkolenia powstają w oparciu o model ADDIE, składający się z pięciu etapów:

analiza (Analyze)
Określenie celów i zakresu szkolenia.
prace projektowe (Design)
Dobór multimediów i pomocy interaktywnych. Budowa schematu poszczególnych modułów i lekcji szkoleniowych.
prace rozwojowe (Development)
Stworzenie pełnego opracowania. Faza testów i weryfikacja zgodności z celami szkolenia.
uruchamianie (Implementation)
Rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych w ramach realizowanego kursu.
ocena (Evaluation)
Monitoring pracy uczestników i ocena trenerów. Testy kompetencyjne.

W projektowaniu kursów e-learningowych przestrzegamy dziewięciu uniwersalnych kroków instrukcji Gagne'go:

Motywowanie studenta
Wyjaśnienie (poinformowanie), co będzie treścią nauczania
Nawiązanie do wcześniejszej wiedzy
Prezentacja nauczanych treści
Wspieranie uczących się
Zachęcanie do aktywności własnej studenta
Dostarczanie informacji pozwalającej na samoocenę postępów w nauce
Ocena przebiegu procesu uczenia się
Wspieranie (zachęta) procesu utrwalania i poszerzania zdobytej wiedzy i umiejętności


eAkademia © 2008 Realizacja: Agencja interaktywna NetArch/Blokdesign
Polecamy: